نام کامل کاربر : Sadegh Azad   | شماره کاربری : IVA8310

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 3

 رتبه خلبانی : Second Officer

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  34

 

 مجموع تعداد پروازها :  34

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   29.22
   مجموع ساعت پروازها :   29.22
 

 
     
 

  -259.82  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 615.60

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!