نام کامل کاربر : Pooriya Barkhordari   | شماره کاربری : IVA8264

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 0

 رتبه خلبانی : Pilot Trainee

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  1

 

 مجموع تعداد پروازها :  1

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   0.42
   مجموع ساعت پروازها :   0.42
 

 
     
 

  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 4, 656.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!