نام کامل کاربر : AmirHosein Mohamadzade   | شماره کاربری : IVA7973

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 10

 رتبه خلبانی : Senior Captain

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  100

 

 مجموع تعداد پروازها :  100

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   194.11
   مجموع ساعت پروازها :   194.11
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  - -8792
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 1717          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 10509  
     
 

  -267.89  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 12, 208.20

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!