نام کامل کاربر : Nemat Moradi   | شماره کاربری : IVA7880

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 10

 رتبه خلبانی : Senior Captain

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  129

 

 مجموع تعداد پروازها :  129

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   175.25
   مجموع ساعت پروازها :   175.25
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  + 28125
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 34207          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 6082  
     
 

  -191.64  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 18, 398.80

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!