نام کامل کاربر : Kamran Kalghaee   | شماره کاربری : IVA7662

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 7

 رتبه خلبانی : Senior First Officer

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  74

 

 مجموع تعداد پروازها :  74

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   92.30
   مجموع ساعت پروازها :   92.30
 

 
     
 

  -193.37  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 5, 268.40

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!