نام کامل کاربر : Owjan Hatam   | شماره کاربری : IVA7433

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 6

 رتبه خلبانی : First Officer

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  57

 

 مجموع تعداد پروازها :  57

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   85.01
   مجموع ساعت پروازها :   85.01
 

 
     
 

  -372.46  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 4, 010.35

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!