نام کامل کاربر : Aghil Normohammad   | شماره کاربری : IVA7378

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 13

 رتبه خلبانی : ATP Captain

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  189

 

 مجموع تعداد پروازها :  189

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   298.36
   مجموع ساعت پروازها :   298.36
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  - -670
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 30          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 700  
     
 

  -233.64  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 78, 700.80

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!