نام کامل کاربر : Pedram Abtahi   | شماره کاربری : IVA7363

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 11

 رتبه خلبانی : Flight Captain

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  152

 

 مجموع تعداد پروازها :  152

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   207.57
   مجموع ساعت پروازها :   207.57
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  + 40109
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 45826          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 5717  
     
 

  -151.92  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 51, 724.70

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!