نام کامل کاربر : Ali Hooshmand   | شماره کاربری : IVA7236

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 19

 رتبه خلبانی : Fleet Captain

 رتبه مراقب پروازی : Air Traffic Control Senior Basic-Student

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  66

 

 مجموع تعداد پروازها :  46

 

 
 

 مجموع تعداد عملیات مراقبت پرواز :  20

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   615.02
   مجموع ساعت پروازها :   577.45
 

 
   مجموع ساعت مراقبت پرواز :   37.57
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  - -685
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 490          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 1175  
     
 

  -299.92  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 8, 044.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 
نشان مراقب پروازی

Air Traffic Control Senior Basic-Student


 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!