نام کامل کاربر : Mohamadamin Naseri   | شماره کاربری : IVA7218

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 24

 رتبه خلبانی : Senior Flying Legend

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  659

 

 مجموع تعداد پروازها :  659

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   986.04
   مجموع ساعت پروازها :   986.04
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  - -951
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 3225          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 4176  
     
 

  -105.21  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 31, 767.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!