نام کامل کاربر : Sajad Shirian   | شماره کاربری : IVA7206

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 27

 رتبه خلبانی : Master Flying Legend

 رتبه مراقب پروازی : Air Traffic Control Senior Basic-Student

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  873

 

 مجموع تعداد پروازها :  858

 

 
 

 مجموع تعداد عملیات مراقبت پرواز :  15

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   1821.50
   مجموع ساعت پروازها :   1794.05
 

 
   مجموع ساعت مراقبت پرواز :   27.45
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  + 156093
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 220955          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 64862  
     
 

  -170.21  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 1, 240, 910.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 
نشان مراقب پروازی

Air Traffic Control Senior Basic-Student


 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!