نام کامل کاربر : Sajad Shirian   | شماره کاربری : IVA7206

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 27

 رتبه خلبانی : Master Flying Legend

 رتبه مراقب پروازی : Air Traffic Control Senior Basic-Student

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  879

 

 مجموع تعداد پروازها :  864

 

 
 

 مجموع تعداد عملیات مراقبت پرواز :  15

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   1828.05
   مجموع ساعت پروازها :   1801.00
 

 
   مجموع ساعت مراقبت پرواز :   27.45
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  + 157523
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 222985          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 65462  
     
 

  -170.31  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 1, 246, 600.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 
نشان مراقب پروازی

Air Traffic Control Senior Basic-Student


 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!