نام کامل کاربر : Mehdi Ebrahimi   | شماره کاربری : IVA7086

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 30

 رتبه خلبانی : Super Flying Legend

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  1141

 

 مجموع تعداد پروازها :  1141

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   3524.13
   مجموع ساعت پروازها :   3524.13
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  + 228746
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 275054          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 46308  
     
 

  -214.12  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 4, 178, 060.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!