نام کامل کاربر : Masood Vahed   | شماره کاربری : IVA7068

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 16

 رتبه خلبانی : Senior Master ATP Captain

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  128

 

 مجموع تعداد پروازها :  128

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   414.53
   مجموع ساعت پروازها :   414.53
 

 
     
 

  -229.79  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 39, 396.80

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!