نام کامل کاربر : Abbas Saidy   | شماره کاربری : IVA7055

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 30

 رتبه خلبانی : Super Flying Legend

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  628

 

 مجموع تعداد پروازها :  628

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   3566.51
   مجموع ساعت پروازها :   3566.51
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  - -42704
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 74637          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 117341  
     
 

  -284.64  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 3, 266, 010.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!