نام کامل کاربر : Ashkan Bagherpour   | شماره کاربری : IVA7052

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 6

 رتبه خلبانی : First Officer

 رتبه مراقب پروازی : Air Traffic Control Applicant

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  24

 

 مجموع تعداد پروازها :  23

 

 
 

 مجموع تعداد عملیات مراقبت پرواز :  1

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   75.36
   مجموع ساعت پروازها :   74.36
 

 
   مجموع ساعت مراقبت پرواز :   1.00
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  + 2199
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 2583          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 384  
     
 

  -187.3  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 2, 481.33

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 
نشان مراقب پروازی

Air Traffic Control Applicant


 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!