نام کامل کاربر : Mohammad Keshavarz   | شماره کاربری : IVA7035

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 24

 رتبه خلبانی : Flying Legend

 رتبه مراقب پروازی : Air Traffic Control Pre-Intermediate-Student

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  422

 

 مجموع تعداد پروازها :  305

 

 
 

 مجموع تعداد عملیات مراقبت پرواز :  117

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   1009.31
   مجموع ساعت پروازها :   850.58
 

 
   مجموع ساعت مراقبت پرواز :   158.34
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  + 68065
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 84152          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 16087  
     
 

  -93.42  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 345, 299.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 
نشان مراقب پروازی

Air Traffic Control Pre-Intermediate-Student


 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!