نام کامل کاربر : Amir Tavafian   | شماره کاربری : IVA7014

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 30

 رتبه خلبانی : Super Flying Legend

 رتبه مراقب پروازی : Air Traffic Control Senior Basic-Student

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  1146

 

 مجموع تعداد پروازها :  1131

 

 
 

 مجموع تعداد عملیات مراقبت پرواز :  15

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   4330.12
   مجموع ساعت پروازها :   4292.58
 

 
   مجموع ساعت مراقبت پرواز :   37.54
 

 
     
 

  -184.99  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 4, 445, 420.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 
نشان مراقب پروازی

Air Traffic Control Senior Basic-Student


 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!