نام کامل کاربر : Reza Farzam   | شماره کاربری : IVA0001

 

 رتبه کل در ایــوا : IVA Member 28

 رتبه خلبانی : Master Flying Legend

 رتبه مراقب پروازی : Air Traffic Control Pre-Intermediate-Student

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر :  453

 

 مجموع تعداد پروازها :  340

 

 
 

 مجموع تعداد عملیات مراقبت پرواز :  113

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   2289.06
   مجموع ساعت پروازها :   2135.39
 

 
   مجموع ساعت مراقبت پرواز :   153.40
 

 
 مجموع امتیازات پروازها :  + 162196
   مجموع امتیازات مثبت خلبان : + 162196          مجموع امتیازات منفی خلبان : - 0  
     
 

  -35.39  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 651, 535.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 
نشان مراقب پروازی

Air Traffic Control Pre-Intermediate-Student


 


 
 

 
 


برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های پروازی خلبان ، تـــور مورد نظر را انتخاب کنید :برای مشاهده گزارش های این کاربر در واحد مراقبت پرواز ایــوا (به عنوان کنترلر) روی گزینه زیر کلیک نمایید :


* برای مشاهده اطلاعات کامل گزارش ، بر روی شماره گزارش مورد نظر کلیک کنید!