نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز در انتظار تایید است!

خلبان گرامی؛ پرواز شما بزودی توسط مدیریت « ایــوا » رسیدگی خواهد شد.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) :
Date (تاریخ انجام پرواز) : 01/01/1970
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) :
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : ()
Arrival (مقصد) : ()
Passengers (تعداد مسافرین) : نفر
Cargo (وزن بار) : lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : درحال بررسی
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : Block Time (Night) (مدت پرواز شب) :
Airborne Time (مدت پرواز) : Time On Ground (مدت روی زمین) :
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 0.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : ft / min