نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Amir Hossein Habibizadeh
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/12/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2935
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mehrabad / Iran (OIII)
Arrival (مقصد) : Sari / Iran (OINZ)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:07:00 زمان محلی ( 08:08:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 11:45:00 زمان محلی ( 08:45:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 8نفر
Cargo (وزن بار) : 467 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Average
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 14940 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 14539 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 1637 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1445 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:39:20 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:28:44 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:11:26
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 19694ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 288 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 192 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 19, 546.70
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 156 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 2.94 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -416.15 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 94 %
Details (جزئیات) : -Were anxious because they flew over a war risk zone.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 130
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You landed at the scheduled airport. (+30)
A problem occurred during flight but you landed safely, nice job. (+50)
Flying in a dangerous area and a safe landing. (+50)
Penalty (خطاها) : 400
Negative Assessment (عملکرد منفی) : Forgetting to set the proper flaps during landing is an extremely dangerous fault and does not show proper piloting skills. (-400)