نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Reza Farzam این پرواز با استفاده از افزایش دهنده سرعت شبیه ساز انجام شده است که خلاف قوانین ایوا است! لندینگ ریت ثبت شده بیشتر از حد مجاز است!

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Omid Hashemi
Date (تاریخ انجام پرواز) : 08/18/2017
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : IRA658
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Dubai Int / UAE (OMDB)
Arrival (مقصد) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Passengers (تعداد مسافرین) : 172نفر
Cargo (وزن بار) : 30000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : بد
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:54:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 454 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 4618.02 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 27, 322.20
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -431 ft / min