شماره کاربری نام و نام خانوادگی مراقب پرواز رتبه در ایوا رتبه و نشان مراقبت پرواز تعداد عملیات مدت عملیات پایگاه شماره VATSIM شماره IVAO وضعیت
Iran, Islamic Republic Of IVA7014 Amir Tavafian Air Traffic Control Senior Basic-Student 15 37.54 OIII 996086 240278 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7206 Sajad Shirian Air Traffic Control Senior Basic-Student 15 27.45 OIII 1254254 410926 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA0001 Reza Farzam Air Traffic Control Pre-Intermediate-Student 113 153.40 OIII 1205378 383710 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7035 Mohammad Keshavarz Air Traffic Control Pre-Intermediate-Student 117 158.34 OIII 1212313 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7013 Alireza Fallah Jeddi Air Traffic Control Advanced-Student 270 454.38 OIII 1202653 380520 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7072 Mehrdad Tashakori Air Traffic Control Senior Intermediate-Student 126 311.49 OIIE 1227922 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7030 Masoud Asadi Air Traffic Control Senior Pre-Intermediate-Student 78 168.24 OIII 1207572 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7015 Shahin Najafi Air Traffic Control Senior Pre-Intermediate-Student 70 181.45 OIII 1025014 213134 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7236 Ali Hooshmand Air Traffic Control Senior Basic-Student 20 37.57 OIIE 1230018 394917 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7085 Mohammad Hossein Ghanemipour 0 0.00 OISS 1240470 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7070 Amirreza Alavi 0 0.00 OIII 1236001 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7052 Ashkan Bagherpour Air Traffic Control Applicant 1 1.00 OIII 1223864 399201 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7017 Ilia Ghobeity Air Traffic Control Trainee 7 8.45 OIII 1183432 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA8261 Reza Ranjbar Air Traffic Control Applicant 1 2.00 OIIE 1302272 526825 Active
Iran, Islamic Republic Of IVA7095 Parham Ziaie 0 0.00 OIII 407773 Active
 

* برای مشاهده پروفایل مراقب پرواز بر روی شماره کاربری یا نام او کلیک کنید.
* برای مشاهده پروفایل کاربر در شبکه VATSIM ، روی شماره VATSIM او کلیک کنید.
* برای مشاهده  پروفایل کاربر در شبکه IVAO ، روی شماره IVAO او کلیک کنید