خلبان عزیز ؛
به سیستم مدیریت تورهای ایوا خوش آمدید .
تورهای ایوا شامل پنج تور می باشد که در پایین همین صفحه قابل دسترسی هستند (برای اطلاعات بیشتر به صفحه مربوط به هر تور مراجعه کنید!).

قوانین پرواز در تورهای ایوا ؛

1- تمامی تورها باید از اولین مسیر پروازی (اولین شماره پرواز) مربوط به تور مورد نظر خلبان شروع شده و به ترتیب تا آخرین مسیر پروازی (آخرین شماره پرواز) انجام شوند! در غیر اینصورت پرواز خلبان « رد » خواهد شد که ساعت پرواز محاسبه نخواهد شد و پرواز باید مجددا تکرار شود!
2- خلبان پس از انجام یک پرواز برای تور مورد نظر خود می بایست صبر کند تا وضعیت پروازش مشخص شود و سپس به انجام پرواز بعدی اقدام نماید! (این امر به آن دلیل ضروری است که ممکن است پرواز خلبان به هر دلیلی « رد » شود که در اینصورت پرواز « رد » شده باید مجددا تکرار شود! تا پیش از تکرار پرواز « رد » شده ، پروازهای بعدی او (در صورت ثبت شدن در سایت) بصورت اتوماتیک « رد » می شوند! )
3-
نرخ نزول هنگام فرود (
Landing Rate) ثبت شده خلبان برای یک گزارش پرواز نباید بیشتر از  Feet/Min -400 باشد! در غیر اینصورت پرواز خلبان « رد » خواهد شد که ساعت پرواز محاسبه نخواهد شد و پرواز باید مجددا تکرار شود!
4- خلبان پیش از انجام پرواز حتما باید آن را از طریق « سیستم مدیریت تور » رزرو نماید! در غیر اینصورت پرواز خلبان « رد » خواهد شد که ساعت پرواز محاسبه نخواهد شد و پرواز باید مجددا تکرار شود!
5- اطلاعات اصلی گزارش پرواز (مبداء ، مقصد ، شماره پرواز) باید با پرواز رزرو شده خلبان ( آنچه در « سیستم مدیریت تور » سایت نمایش داده می شود ) کاملا مطابقت داشته باشد! در غیر اینصورت پرواز خلبان « رد » خواهد شد که ساعت پرواز محاسبه نخواهد شد و پرواز باید مجددا تکرار شود!
6- برای انجام تورها ، نوع هواپیما مشخص نشده است و فقط دسته بندی کلی هواپیما مشخص شده است :

HEAVY AC = هر نوع هواپیمای پهن پیکر -Heavy- و با محدوده پرواز بلند -Long Range- را شامل می شود! حتی اگر در  ناوگان هواپیماهایی ایوا موجود نباشد!

MEDIUM AC = هر نوع هواپیمای متوسط -Medium- و با محدوده پرواز متوسط -Medium Range- را شامل می شود! حتی اگر در  ناوگان هواپیماهایی ایوا موجود نباشد!

LIGHT AC = هر نوع هواپیمای سبک وزن -Light- و با محدوده پرواز کوتاه -Short Range- را شامل می شود! حتی اگر در  ناوگان هواپیماهایی ایوا موجود نباشد!


* توجه : رتبه خلبانی کاربر جهت استفاده از « سیستم مدیریت تورها » می بایست حداقل
Commercial Pilot (خلبان تجاری) باشد!
* توجه : اینکه خلبان از کدام کلاینت ایوا برای پرواز خود استفاده کرده است در « رد » یا « تایید » پرواز تاثیری ندارد!
* توجه : خلبان می تواند با رعایت موارد فوق ، در چند تور مختلف بصورت همزمان فعالیت کند (همزمان بمعنی انجام چند پرواز بصورت همزمان نیست! بلکه بمعنی این است که قبل از اتمام یک تور ، خلبان می تواند تورهای دیگری را نیز شروع کند!)
* توجه : پس از تکمیل تور ، جایزه مشخص شده ، به خلبان اهداء خواهد شد که در « مرکز کنترل » و همچنین در « مشخصات عمومی » خلبان قابل رؤیت است. (در صورت عدم اهداء جایزه ، خلبان می تواند از طریق فرم « ارتباط با ایوا » موضوع را به مدیریت ایوا اطلاع دهد.)